Arkiv

Månadsarkiv: maj 2016

Nu är det dags för årets första myggbekämpning

Publicerad:31 maj 2016 Kategori:Artikel Nyheter

Enligt Naturvårdsverkets beslut 2016-04-28 (ärendenummer NV-07529-15) har Nedre Dalälvens Utvecklings AB tillstånd att flygbekämpa stickmyggor i Dalälvens översvämningsområden. Området omfattar […]


Efter några års nedgång – nu får Heby kommun bästa betyget på företagsklimatet

Publicerad:24 maj 2016 Kategori:Nyheter

Svenskt Näringsliv har presenterat resultatet av sin årliga enkät om företagsklimatet i landet, i länen och i de olika kommunerna. […]


Eldningsförbudet har upphört

Publicerad:13 maj 2016 Kategori:Nyheter

Detta meddelar Sala-Heby Räddningstjänst, men påpekar samtidigt att det alltid råder förbud mot eldning vid brandrisk 4 och 5. Mer […]


Fest i Heby-programmet för sommaren 2016 är nu färdigt!

Publicerad:12 maj 2016 Kategori:Nyheter

Program finns redan nu att se på vår hemsida, festiheby.se. Börja boka in en späckad festvecka redan nu, så du […]


Vårdförbundet och Barn- och utbildningsförvaltningen har tecknat avtal för sjuksköterskor

Publicerad:12 maj 2016 Kategori:Nyheter

Som ett led i den framtida kompetensförsörjningen, men också för att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och tonåringar […]


FUNCAMP – sommarläger i Heby kommun 2016

Publicerad:11 maj 2016 Kategori:Nyheter

Det är kul att många är intresserade av sommaraktiviteter och läger i Heby kommun. Vi erbjuder aktiviteter för dig som […]


Färskt bröd upphandling Heby kommun

Publicerad:10 maj 2016 Kategori:Nyheter

Nu är upphandlingen för färskt bröd publicerad på Kommers Annons, Tierp som upphandlande myndighet, trots att det gäller Heby kommun. Om du vill […]


Myggbekämpning runt Nedre Dalälven 2016

Publicerad:10 maj 2016 Kategori:Artikel Nyheter

I år har Naturvårdsverket gett tillstånd för bekämpning av larver av översvämningsmyggor i Nedre Dalälven vid högst fyra tillfällen per […]


Eldningsförbud i hela Uppsala län

Publicerad:7 maj 2016 Kategori:Nyheter

Nu är det eldningsförbud i hela Uppsala län. Grillning på säkra grillplatser är tillåten under förutsättning att man har tillgång […]


Framgångsrikt samarbete räddade sågverket

Publicerad:4 maj 2016 Kategori:Nyheter

På onsdagen kl 11.48 larmades räddningstjänsten till en brand i Heby sågverk. Branden började i en byggnad med flis. Sexton […]