Arkiv

Månadsarkiv: november 2018

Speciellt röjningsarbete utförs i Östa

Publicerad:23 november 2018 Kategori:Artikel Nyheter

Under vecka 47 har ett alldeles speciellt röjningsarbete inletts i Östa naturreservat. Det handlar om att friställa tallar som är […]


Böcker

Förändringar i kultur- och fritidsenhetens verksamheter för att nå en ekonomi i balans

Publicerad:21 november 2018 Kategori:Nyheter

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 21 november tagit beslut om förändringar i kultur- och fritidsenhetens verksamhet för […]


Ny mobil förskoleavdelning möjliggör naturinriktad pedagogik i varierande miljöer

Publicerad:21 november 2018 Kategori:Artikel Nyheter

Under våren 2019 kommer barn- och utbildningsförvaltningen i Heby kommun att erbjuda förskolebarn mellan 4 och 5 år plats i en […]


Win Win

Nu står vintern och julen för dörren hos WinWin

Publicerad:21 november 2018 Kategori:Nyheter

I augusti öppnade daglig verksamhet sin secondhandbutik i centrala Heby. Tillströmningen på inlämnade kläder har varit stor och den första […]


Kommundirektören informerar: Intensivt arbete för en långsiktigt hållbar ekonomi

Publicerad:20 november 2018 Kategori:Artikel Nyheter

Den 17 december kommer kommunfullmäktige att anta de ekonomiska ramarna för 2019-2021. Då vet vi vilka ekonomiska förutsättningar våra verksamheter […]


Världstoalettdagen

Världstoalettdagen – att spola rätt är lätt

Publicerad:19 november 2018 Kategori:Artikel Nyheter

Idag är det Världstoalettdagen, också kallad internationella toalettdagen. En dag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. Världstoalettdagen instiftades av […]


Heby kommun

De kommer att styra Heby kommun under de kommande fyra åren

Publicerad:15 november 2018 Kategori:Nyheter

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november valdes nytt presidium till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen samt revisorer. Här presenterar vi […]


Heby kommun

SKL har analyserat Heby kommuns ekonomi – kostymen är för stor

Publicerad:12 november 2018 Kategori:Nyheter

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget har Heby kommun tagit hjälp av SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att […]


skymmande häckar

Stort inventeringsarbete pågår för att skapa säkrare trafikmiljöer på alla våra orter

Publicerad:7 november 2018 Kategori:Nyheter

Just nu pågår ett inventeringsarbete för att förbättra trafiksäkerheten på våra orter. Häckar och andra skymmande föremål inventeras och fastighetsägare […]


lekparken i Vittinge

Så arbetar vi vidare med planeringen av våra lekparker

Publicerad:5 november 2018 Kategori:Nyheter

Under september genomförde vi en Medborgardialog kring kommunens lekplatser. Vi ville få ett bättre grepp om vilka lekplatser som användes […]