Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – en förutsättning för framtiden.

I Heby kommun är hållbarhet viktigt för hur vi arbetar och tar oss an frågor och deras lösningar. Vi arbetar med hållbarhet genom Agenda 2030 och de tre hållbarhetsbenen, social- ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Vi vill därför berätta mer om vad de tre hållbarhetsbenen innebär och vad de betyder, idag berättar vi mer om ekologisk hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet beskrivs ofta som det hållbarhetsben som sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetsbenen, social och ekonomisk hållbarhet.

Den ekologiska hållbarheten handlar om jordens ekosystem och att vi långsiktigt ska kunna ha kvar vår produktion av mat och energi, att vi kan fortsätta ha tillgång till rent vatten och ett beboeligt klimat på planeten. För många, både som privatperson och för näringsliv handlar frågan om att hantera och minska det klimatavtryck som vi orsakar. För företag kan de handla om att skapa nya innovationer eller använda nya leverantörer som är mer gynnsamma för klimatet. För privatpersoner kan de handla om att sopsortera eller att försöka att minska på åtgång av vatten eller svinn vid matlagning.

Du kan läsa mer om Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen här