Aktiviteter för äldre ställs in

Som en försiktighetsåtgärd ställer Heby Arena in sina gymgrupper för seniorer, Seniorpower, tillsvidare.
Även Minken i Morgongåva ställer in sina aktiviteter som vänder sig till äldre besökare.

Vi återkommer med information när verksamheterna åter kan starta upp igen.

Kontakt
Heby Arena
0224-361 97

Minken
0224-645 50