Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 4

Corona covid-19Den senaste tillgängliga statistiken för utvecklingen av Corona covid- 19 visar att i Heby kommun har antalen fall med Corona covid-19 ökat med drygt 20 % (jämförelse mellan vecka tre och fyra) Samtidigt har antalet som går och testar sig gått ner med 0,9 procent och antalet positivt testade har också minskat jämfört med vecka tre med 3,1 procent.

I länet så har antalet nya fall sjunkit i Tierp, Håbo och Uppsala och övriga kommuner ligger på en platå eller har en svag ökning jämfört med vecka tre. De kommuner som ligger högst i positivitet och antal nya fall är Håbo, Enköping och ÄlvkarIeby. I Heby kommun sticker Morgongåva ut med höga antal nya fall.

 

Vill du läsa mer om den senaste statistiken i länet eller för hela Sverige så hittar du mer information via länkarna nedan.

Crusch Covid, region Uppsala

Folkhälsomyndigheten