Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 10

Statistiken för vecka 10 visar att antalet bekräftade fall i Heby kommun minskar med 9,6 procent mellan vecka 9 och 10. Antalet bekräftade fall per 100 000 invånare är 226 under denna period och 24.6 procent fler tester gjordes gentemot vecka 9. Antal positiva test sjönk under perioden med 17,7%

På länsnivå syns fortfarande en lätt ökning av antalet positiva fall sett till befolkningsunderlaget. Det finns stor variation mellan länets kommuner från 183 fall/100 000 invånare i Östhammar till 1207 fall/100 000 invånare i Älvkarleby. I Älvkarleby syns dock tecken på att man har passerat kulmen för detta utbrott. Ansträngningarna att öka testningen i Älvkarleby kommun har fallit mycket väl ut i samtliga åldersgrupper. Generellt syns ett ökat antal testade i hela länet.

Nu fortsätter vi att följa de allmänna råden och de särskilda rekommendationerna för att hejda smittan. Glöm inte bort att testa dig vid minsta symtom!