Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 11

Corona covid-19Statistiken för vecka 11 visar att antalet bekräftade fall i Heby kommun ökar med 14,6 procent mellan vecka 10 och 11. och 17.6 procent fler tester gjordes gentemot vecka 10. Antal positiva test ökade under perioden med 12 procent

På länsnivå syns en tydlig ökning av antalet bekräftade fall sett till befolkningsunderlaget vecka 10 – 11. Testningen fortsätter att öka och andelen positiva provsvar har stigit från 8 procent till 9 procent.totalt. Denna vecka har också en jämförelse mellan könen gjorts och det visar att  under vecka 10-11 testades 12,663 kvinnor över 16 år och 8,986 män över 16 år. positiva tester bland kvinnorna var 7,3 procent och bland männen 10,3 procent.  Det är fortfarande en stor variation mellan länets kommuner från 259 fall/100 000 i Heby till 1 004/100 000 i Älvkarleby.  Oroande är att smittan ökar med 20% i länets största kommun Uppsala, vilket kommer att belasta sjukhuset framöver.

Nu fortsätter vi att följa de allmänna råden och de särskilda rekommendationerna för att hejda smittan. Glöm inte bort att testa dig vid minsta symtom!