Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 12

Corona covid-19Statistiken för vecka 12 visar att antalet bekräftade fall i Heby kommun fortsätter att öka. Mellan vecka 11 och 12 har antalets smittade med Corona, covid-19 stigit med 12,4 procent. Under samma period har det genomförts 7 procent fler tester.

På länsnivå syns en kraftig ökning av antalet bekräftade fall de senaste veckorna. Trots att testningen fortsatt ökar har andelen positiva provsvar stigit från 9% till 10%. Det är stor variation mellan länets kommuner från 291 fall/100 000 inv/14d i Heby till 1157/100 000 inv/14 d i Älvkarleby. Det är extra oroande att antalet smittade fortsätter att öka i länets största kommun Uppsala. Generellt ökar testningen i länet och generellt testas många barn och ungdomar.

I smittspårningen noteras att andelen som tror sig blivit smittade vid ”skola/universitet” fortsätter att växa och är nu lika stor som ”arbetsplats”. Detta kan bero på fler smittspårade barn, då nu gruppen 6-10 år testas, ökad medvetenhet kring smitta i skolan eller ökad smittspridning.

Nu fortsätter vi att följa de allmänna råden och de särskilda rekommendationerna för att hejda smittan. Glöm inte bort att testa dig vid minsta symtom!