Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 15

Corona covid-19Statistiken för vecka 15 visar att antalet bekräftade fall i Heby kommun fortsätter att öka, denna vecka med 19.5 % det motsvarar 1091 nya fall per 100 000 invånare under perioden och är en kraftig ökning. Mellan vecka 14 och 15 så har testpositiviteten i Heby kommun ökat med 129.3 %  och antalet utförda tester med 64.6 %.

På länsnivå ser vi att antalet bekräftade fall per invånare ligger på samma nivå som i förra veckans rapport (984 fall/100,000 vuxna/14d). På kommunnivå syns en mycket kraftig ökning i Heby kommun och att gruppen 16-19 år i Heby kommun  har legat högt i positivitet de tre senaste veckorna. Även i Håbo ligger denna åldersgrupp högst i positivitet. Uppsala kommun ser återigen en aning bättre ut än veckan innan (998/100 000/14d jämfört med 1064) men nivån är fortsatt mycket hög och kommer leda till fortsatt mycket hög sjukvårdsbelastning.

Vi har fortsatt ett ytterst allvarligt pandemiläge i Uppsala län med en omfattande smittspridning och en extremt hög belastning på vården. Nu måste vi alla ta vårt ansvar för att hejda detta.

Relaterat