Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 16

Corona covid-19Statistiken för vecka 16  visar att antalet bekräftade fall i Heby kommun har sjunkit med 3 % det motsvarar 1058 fall gentemot förra veckan då vi hade 1091 nya fall per 100 000 invånare. Detta kan jämföras med länet i snitt där antalet nya fall per 100 000 invånare är 932. Antalet testade i kommunen har ökat med 60,1% och testpositiviteten mellan vecka 15 och 16 har minskat med 31,7 %

Som vanligt är det stor variation även på lokal nivå. Lokalt så ticker Tärnsjö ut med höga 17% i positivitetstal.

Förra veckan visade de tidiga signalerna på en dämpning av antal nya fall i länet och vi ser nu att antalet bekräftade fall per invånare (incidens) ligger på en något lägre nivå jämfört med förra veckans rapport (932 resp. 984 fall/100,000 vuxna/14d). Positiviteten har sjunkit till 11% (13% v15). De olika åldersgruppernas positivitet varierar från som lägst 9% i 70+ och 20-39 år till som högst 14% i åldern 13-19 år.

Vi har fortsatt ett ytterst allvarligt pandemiläge i Uppsala län med en omfattande smittspridning och en extremt hög belastning på vården. Nu måste vi alla ta vårt ansvar för att hejda detta.