Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 18

Corona covid-19Statistik från veckan 18 visar att antalet positiva fall av Corona, covid- 19 i Heby kommun minskade med 13,2 % i jämförelse med veckan 17. Det är 751 fall per 100 000 invånare i kommunen. Fast antalet fall har sjunkit så räknas allt över 600 fall per 100 000 invånare som en hög smittspridning så läget är fortfarande allvarligt i kommunen. Antalet som gått och testat sig i kommunen har minskat med 5,2 % sedan förra veckan och testpositiviteten hos de som testar sig har ökat med 5,5%.

I länet så syns en fortsatt minskning av antalet bekräftade fall per invånare (incidens). Under vecka 18 är det Tärnsjö och Alsike som har högst incidens och en stigande trend i positivitet. Knivsta är den kommun med både högst incidens (1 027 fall/100 000 inv/14d) och positivitet 12%. Det är också den enda kommunen med en ökande trend. Den kraftigaste minskningen ses i Håbo kommun där incidensen minskat från 1 122 vecka 13/14 till 515 vecka 17/18.