Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona, covid-19, vecka 19

Corona covid-19Statistik från vecka 19 visar att antalet Corona, covid-19 fall i Heby kommun har minskat med 12,9 % gentemot vecka 18. Även testpositiviteten har  minskat med 14,3 %.och antalet testade personer har minskat med 12,7 %. Tärnsjö står ut i kommunen och ligger högt i positivitet, incidens och antal sjukhusinläggningar.

I hela länet syns en minskning av antalet bekräftade fall per invånare. Samtliga kommuner utom Älvkarleby och Östhammar har kraftigt avtagande trend i nya fall. Knivsta är den kommun med både högst incidens och positivitet. I Älvkarleby ser vi en ökande positivitet men samtidigt låg testfrekvens.

Nu kämpar vi på och hjälper den vändande trenden på vägen genom att hålla avstånd och stannar hemma om vi är sjuka eller har symptom!