Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 20

Corona covid-19Denna vecka visar att antalet nya fall med Corona covid-19 har minskat med 31,7 procent i Heby kommun gentemot förra veckan. Antalet personer som testar sig har också gått ner med 24 procent sedan veckan innan och testpositiviteten hos de som har testat sig har minskat med 28,9 procent sedan vecka 19.

I länet syns en kraftig minskning av antalet bekräftade fall per invånare och andelen positiva fall har sjunkit från 8 procent veckorna 18-19 till 7 procent veckorna 19-20. Alla kommuner utom Östhammar har en tydligt nedåtgående trend av nya fall. Som vanligt finns de fortfarande stora variationer lokalt. Något som är mycket glädjande är det låga antalet nya fall i gruppen 60-69 år och 70+ i samtliga länets kommuner som kan tolkas som en effekt av vaccinationerna och den sjunkande smittspridningen.

Nu kör vi på lite till! Vi fixar det här tillsammans!