Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 8

Statistiken för vecka 8 visar att antalet bekräftade fall i Heby kommun ökade med 10,7 procent mellan vecka 7 och 8. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare var 331 under denna period.

Antalet som gick och testade sig minskade med 4,1 procent under perioden och av de som gick och testade sig var det 6,9 procent som testades positivt.

Flest antal nya bekräftade fall under perioden hade Östervåla följt av Tärnsjö.

På länsnivå ser vi en oförändrad trend av antalet bekräftade fall per capita (från 391 till 398 per 100 000 invånare). Det är dock stora skillnader i hur det ser ut i våra olika kommuner i länet. Antal bekräftade fall ökar framför allt i de norra kommunerna Älvkarleby och Tierp. Positiviteten i de här kommunerna har dock bara ökat marginellt, vilket kan tolkas som att provtagningen möter efterfrågan. Månkarbo (Tierp) och Söderfors (Tierp) ligger högst både i positivitet och i antal nya fall.

Nu fortsätter vi att följa de allmänna råden och de särskilda rekommendationerna för att hejda smittan. Glöm inte bort att testa dig vid minsta symtom!