Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 9

Statistiken för vecka 9 visar att antalet bekräftade fall i Heby kommun minskar med 24,5 procent mellan vecka 8 och 9. Antal bekräftade fall per 100 000 invånare var 250 under denna period.

Antalet som gick och testade sig minskade med 7,7 procent under perioden och av de som gick och testade sig var det 6,3 procent som testades positivt.

På länsnivå syns en liten ökning av antalet positiva fall sett till befolkningsunderlaget, andel positiva provsvar ligger dock fortsatt på 8 procent. Älvkarleby kommun sticker ut med ett högt antal fall i förhållande till befolkningsstorleken och en kraftigt ökad testning. Trendkurvan av antal nya fall i Älvkarleby kommun är sedan vecka 6 mycket brant. Knivsta och Tierps kommun har också en ökande (men inte lika brant) trend på nya fall och positivitet.

Nu fortsätter vi att följa de allmänna råden och de särskilda rekommendationerna för att hejda smittan. Glöm inte bort att testa dig vid minsta symtom!