Aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 5

Statistiken för vecka 5 visar att antalet bekräftade fall i Heby kommun glädjande nog minskade med 34 procent mellan vecka 4 och 5. 154 positiva fall bekräftades i Heby kommun under denna period. Antalet som gick och testades sig ökade med 12,5 procent under perioden och av de som gick och testade sig var det 2,1 procent som testades positivt. Flest antal smittade under perioden hade Morgongåva följt av Heby (postnummerområde 744 31). Den åldersgrupp där smittan ökar mest under vecka 5 i Heby kommun är 30-39 år följd av 10-12 år.

På länsnivå kan vi se en svagt nedåtgående trend av antalet bekräftade fall per capita (från 343 till 311 per 100 000 invånare. Denna minskning drivs framförallt av en fortsatt minskning i Uppsala kommun men även i Heby, Tierp och Knivsta förbättras läget. Det är endast Östhammar kommun som har en tydligt stigande trend. Under vecka 5 lämnade 11,5 procent av de testade ett positivt svar i Östhammar.

Smittspårningen visar att majoriteten av de som blev bekräftat smittade under perioden hade smittats inom familjen. Därefter följer arbetsplatsen, privata träffar och skolan.

Nu fortsätter vi att följa de allmänna råden och de särskilda rekommendationerna för att hejda smittan. Glöm inte bort att testa dig vid minsta symtom!

Vill du läsa mer om den senaste statistiken i länet eller för hela Sverige så hittar du mer information via länkarna under Relaterat.

 

Relaterat