Allvarligt läge – aktuell statistik för Heby kommun gällande Corona covid-19, vecka 13

Statistiken för vecka 13 visar att antalet bekräftade fall i Heby kommun ökar drastiskt. Mellan perioden vecka 10-11 och vecka 12-13 har antalet bekräftat smittade personer ökat med 88,7 procent.  Det är den största ökningen i länet. 14,1 procent av de som testade sig i Heby kommun visade ett positivt provsvar under perioden.

Den ort som har högst andel testade med bekräftad covid-19 är Harbo där 21 procent av de testade visade ett positivt svar under vecka 13. Därefter följer Runhällen med 20 procent, Tärnsjö med 18,3 procent, Vittinge med 15,8 procent, Morgongåva med 13,3 procent, Östervåla med 13,2 procent och Heby med 9,1 procent.

På länsnivå syns en mycket kraftig ökning av antalet bekräftade fall under perioden. Trots att andelen tester ligger på ungefär samma nivå som tidigare ökade de som testat positivt med 22 procent från veckan innan. 12,9 procent av alla som testade sig under vecka 13 lämnade ett positivt test i länet. Högst i länet ligger Tierp där 15 procent av alla testade visade ett positivt svar. Det finns också stadsdelar i Uppsala där över 20 procent av de testade visade ett positivt provsvar.

Smittspårningen visar att den just nu vanligaste smittvägen är familjen. Därefter kommer arbetsplatsen, skolan och privata träffar.

Vi har just nu ett ytterst allvarligt pandemiläge i Uppsala län med en skenande smittspridning och en extremt hög belastning på vården. Nu måste vi alla ta vårt ansvar för att hejda detta.

Smittskyddsläkaren i Uppsala län vädjar till alla genom följande myndighetsmeddelande:

Det pågår just nu en omfattande spridning av covid-19 i Uppsala län. Alla som vistas i länet uppmanas att ta sitt ansvar för att förhindra sjukdom och rädda liv.

  • Får du minsta symtom-stanna hemma och testa dig.
  • Håll minst två meters avstånd både inomhus och utomhus.
  • Träffa inga nya kontakter och ordna inga fester
  • Arbeta hemifrån om du kan.
  • Om du måste resa kollektivt, använd munskydd.

Visa att du tar det här på största allvar, följ rekommendationerna, förhindra sjukdom och RÄDDA LIV!

Relaterat