Information till vårdnadshavare: Ändrade rutiner inom skola och fritidshem med anledning av Corona covid-19

Med anledning av Corona covid-19 och vårt arbete med att begränsa smittspridning kommer skolor och fritidshem i Heby kommun att införa nya rutiner från och med måndagen den 4 maj.

Vi följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska vara symtomfria i minst 48 timmar innan de återvänder till skola/fritids. Om du som vårdnadshavare har symtom eller är sjuk är det mycket viktigt att du inte kommer till skolan/fritids för att hämta eller lämna ditt barn.

Vi följer de riktlinjer som Regionens smittskyddsläkare ger samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att barn som är friska ska gå i skolan och förskolan.

 

Nya rutiner som gäller från och med måndagen den 4 maj:

  • Lämning och hämtning på fritids/i skolan ska ske utomhus. Vårdnadshavare och andra besökare bör inte vara i skolans lokaler. Detta för att minska smittspridningen.
  • Föräldramöten, visning av skolan/fritids, öppet hus, drop-in-fika, sommaravslutningar och andra aktiviteter som samlar större grupper är tillsvidare inställda eller görs på alternativa sätt. Mer information om skolavslutningar kommer längre fram.
  • Då ”besökare” inte får vistas i onödan i skolans lokaler måste överlämningar ske utifrån rådande förutsättningar. Andra rutiner än vanligt måste tillämpas som till exempel vid inskolning/överlämning som endast får ske utomhus tillsammans med överlämnande pedagoger eller de pedagoger som ska möta eleverna till hösten. De blivande eleverna får endast besöka lokalerna under förutsättning att de ordinarie eleverna inte är på plats för att få se var de ska vara under höstterminen. Detta kan eventuellt kompletteras med foton och film. Den som har funderingar över sitt barns överlämning under våren är alltid välkommen att kontakta respektive verksamhets rektor.
  • Utvecklingssamtalen bör genomföras via Skype/telefon eller utomhus om vårdnadshavare är med. Prioritet på utvecklingssamtal med de elever som ska gå till annan skola eller byta stadium.
  • Verksamheterna är utomhus när så är möjligt.
  • Vi glesar ut våra lokaler/klassrum så långt vi kan, håller avstånd , tvättar händerna noggrant med tvål och vatten före varje lektion samt har handsprit i klassrummen till de äldre eleverna där inte tvättmöjligheter finns i klassrummen.
  • Vi sprider ut lunchtillfällena mer och tejpar upp avståndsmarkeringar i och utanför matsalen fram till där man tar maten. Ett förslag är också att servera enklare maträtter som eleverna kan ta med sig och äta på annan plats, helst utomhus.
  • Vi uppdaterar informationen om det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter.

Tack för gott samarbete!

Med vänlig hälsning
Dan Bergqvist, skolchef

Relaterat