Anslag/bevis :

Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2018-09-09
Paragrafer
21 - 24
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-02
Datum då anslaget tas ned
2018-10-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-02 till 2018-10-23
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Marie Löfgren
Kontakt
Valnämnden
Relaterade dokument