Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2018-12-11
Paragrafer
119 - 131
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-12
Datum då anslaget tas ned
2019-01-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-12 till 2019-01-02
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljökontoret, Sala
Sekreterare
Jenny Lundin
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument