Kungörelse : Samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-08-20
Paragrafer
80-88
Datum då anslaget sätts upp
2019-08-23
Datum då anslaget tas ned
2019-09-14
Förvaringsplats för protokollet
Heby kommunkontor
Sekreterare
Alexander Anthin
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument