Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-21
Paragrafer
194 - 235
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-29
Datum då anslaget tas ned
2020-10-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-29 till 2020-10-20
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarkontoret
Sekreterare
Lisa Brattström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument