Kungörelse : Ansökan om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® från luften inom Natura 2000-områden vid Nedre Dalälven under 2019

Organ
Naturvårdsverket
Sammanträdesdatum
2018-11-13
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-13
Datum då anslaget tas ned
2018-12-17
Kontakt
Naturvårdsverket
Relaterade dokument