Kungörelse : Beslut om flytt av fordon

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-03-08
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-08
Datum då anslaget tas ned
2019-03-30
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-08 till 2019-03-29
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument