Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Paragrafer
37-47
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-18
Datum då anslaget tas ned
2020-07-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-06-18 till 2020-07-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument