Anslag/bevis : Bygg- och mijönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-20
Paragrafer
26 - 36
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-22
Datum då anslaget tas ned
2021-05-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-22 till 2021-05-14
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se