Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnd

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-09
Paragrafer
93 - 102, 107 - 108
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-11
Datum då anslaget tas ned
2018-11-02
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-11 till 2018-11-01
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljökontoret, Sala
Sekreterare
Jenny Lundin
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument