Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnd

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-09
Paragrafer
103 - 106
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-10
Datum då anslaget tas ned
2018-11-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-10 till 2018-10-31
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljkontoret, Sala
Sekreterare
Jenny Lundin
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se