Kungörelse : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2019-04-09
Paragrafer
30 - 41
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-11
Datum då anslaget tas ned
2019-05-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-11 till 2019-05-02
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljökontoret
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument