Kungörelse : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2019-06-18
Paragrafer
57 - 67
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-24
Datum då anslaget tas ned
2019-07-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-06-24 till 2019-07-14
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljökontoret, Sala
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument