Kungörelse : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2019-11-12
Paragrafer
84 - 97
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-19
Datum då anslaget tas ned
2019-12-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-11-19 till 2019-12-09
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument