Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2020-03-17
Paragrafer
13 - 24
Datum då anslaget sätts upp
2020-03-23
Datum då anslaget tas ned
2020-04-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-03-23 till 2020-04-12
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljökontoret i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument