Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2020-05-13
Paragrafer
25-36
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-13
Datum då anslaget tas ned
2020-06-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-05-13 till 2020-06-02
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument