Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2020-08-25
Paragrafer
48 - 55
Datum då anslaget sätts upp
2020-08-27
Datum då anslaget tas ned
2020-09-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-08-27 till 2020-09-17
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument