Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-08
Datum då anslaget tas ned
2020-10-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-08 till 2020-10-28
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument