Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2020-11-03
Paragrafer
67-74
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-09
Datum då anslaget tas ned
2020-12-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-11-09 till 2020-11-30
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument