Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-16
Paragrafer
8 -15
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-18
Datum då anslaget tas ned
2021-03-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-02-18 till 2021-03-10
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument