Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-18
Paragrafer
37 - 52
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-21
Datum då anslaget tas ned
2021-06-11
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-05-21 till 2021-06-10
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument