Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-15
Paragrafer
53 - 64
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-16
Datum då anslaget tas ned
2021-07-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-16 till 2021-07-07
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se