Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-31
Paragrafer
65 - 79
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-02
Datum då anslaget tas ned
2021-09-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-02 till 2021-09-23
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se