Kungörelse : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2018-08-28
Paragrafer
78 - 92
Datum då anslaget sätts upp
2018-08-29
Datum då anslaget tas ned
2018-09-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-08-29 till 2018-09-19
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljökontoret, Sala
Sekreterare
Jenny Lundin
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument