Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-20
Paragrafer
109 - 118
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-21
Datum då anslaget tas ned
2018-12-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-21 till 2018-12-12
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljökontoret, Sala
Sekreterare
Jenny Lundin
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument