Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2019-01-30
Paragrafer
1 - 18
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-06
Datum då anslaget tas ned
2019-02-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-02-06 till 2019-02-27
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljökontoret, Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument