Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2019-03-05
Paragrafer
19 - 29
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-07
Datum då anslaget tas ned
2019-03-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-07 till 2019-03-28
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljökontoret, Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument