Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden – protokoll

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-16
Paragrafer
93 - 102
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-17
Datum då anslaget tas ned
2021-12-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-17 till 2021-12-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument