Anslag/bevis : Bygg- och miljönämnden – protokoll

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-12
Paragrafer
85 - 92
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-12
Datum då anslaget tas ned
2021-11-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-12 till 2021-11-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se