Anslag/bevis : Bygg- och miljönämndens sammanträde

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2019-09-02
Paragrafer
68 - 76
Datum då anslaget sätts upp
2019-09-02
Datum då anslaget tas ned
2019-09-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-09-02 till 2019-09-22
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Sekreterare
Anneli Mattsson
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se
Relaterade dokument