Kungörelse : Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2019-10-21
Paragrafer
12 - 15
Datum då anslaget sätts upp
2019-10-30
Datum då anslaget tas ned
2019-11-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-10-30 till 2019-11-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument