Anslag/bevis : Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2020-08-31
Paragrafer
10 - 13
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-10
Datum då anslaget tas ned
2020-10-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-10 till 2020-09-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument