Anslag/bevis : Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2021-02-01
Paragrafer
1 -5
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-10
Datum då anslaget tas ned
2021-03-04
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-02-10 till 2021-03-03
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument